OKROGLA MIZA NA SIC BREŽICE

Na Strokovno izobraževalnem centru Brežice smo v četrtek, 25. 5. 2023, pripravili in izvedli okroglo mizo z gosti na temo pomena Evropske unije(EU) in evropskega leta spretnosti 2023. 

Namen okrogle mize je mladim pokazati večpomenskost EU in osvetliti bistvo evropskega leta spretnosti 2023, opozoriti na znanja, spretnosti, veščine in kompetence, ki jih potrebujemo v današnjem času, v gospodarstvu in na drugih področjih. Z okroglo mizo smo želeli mlade spodbuditi k večji aktivnosti in motiviranosti za participacijo v družbenem življenju ter na različnih področjih družbene strukture.

ŠVEDSKI DAN NA SIC BREŽICE

V okviru evropskega projekta EPAS smo na Strokovno izobraževalnem centru Brežice izvedli »švedski dan«.  Na šoli smo pripravili različne aktivnosti, s katerimi smo predstavili značilnosti Švedske, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije (EU).  Švedska je prevzela vodenje 1. januarja 2023 in bo predsedovala Svetu EU do 30. junija 2023.

SODELOVANJE DIJAKOV NA RAZPRAVI "Če bi jaz odločal/a o boju proti revščini"

V sredo, 30. marca 2022, so dijaki Strokovno izobraževalnega centra Brežice Lara Rupar, Nika Per in Sebastijan Lašič predstavili svoje predloge na razpravi “Če bi jaz odločal/a o boju proti revščini”, na kateri je sodeloval in z dijaki razpravljal evropski poslanec dr. Milan Brglez.

Aktivnosti v projektu EPAS

Strokovno izobraževalni center Brežice že peto leto aktivno sodeluje v evropskem programu in projektu EPAS –  Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. V letošnjem šolskem letu smo na šoli izvedli že veliko raznolikih aktivnosti v okviru programa.

Skupaj z našimi aktivnimi dijaki ambasadorji smo uredili evropski kotiček in ga dekorirali z jesensko ter božično-novoletno dekoracijo. Izvedli smo tri nagradne igre in tri ustvarjalne izzive, ki so povezani z značilnostmi Evropske unije. Pri pouku pa so se naši dijaki seznanili z delovanjem in organizacijo Evropske unije.

Obisk evropskega poslanca

Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice smo v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in obeležitve Dneva Evrope povabili in gostili evropskega poslanca, gospoda Franca Bogoviča. Dogodek smo pripravili za vse dijake, začeli smo ga s himno Evropske unije (EU) ter nadaljevali s predstavitvijo EU ter pogovorom z evropskim poslancem.

Evropski parlament

V okviru programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) smo se  udeležili Evrošole 2018, v Strasbourgu, v Franciji

SIC Brežice - šola ambasadorka Evropskega parlamenta štiri leta uspešno sodeluje v evropskem projektu in programu EPAS

 

Strokovno izobraževalni center Brežice štiri leta uspešno sodeluje v evropskem in  izobraževalnem programu in projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – European Parliament Ambassador School Programme (EPAS), ki je v letošnjem šolskem letu potekal od septembra 2020 do junija 2021. Izobraževalni program je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo, saj je Evropska unija (EU) edinstvena gospodarska in politična unija 27 evropskih držav.

 

Šola ambasadorka

Ekonomska in trgovska šola Brežice je leta 2018 na prireditvi prejela plaketo šola ambasadorka EP, ki jo je prevzela ravnateljica dr. Mojca Tomažin, in tako postala prva posavska šola ambasadorka EP. Dijakom in mentorjem, ki so sodelovali v programu EPAS, pa so vodja Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, ga. Manja Toplak, in udeleženi evropski poslanci na prireditvi svečano podelili priznanja.

 

 

 Info točka STROKOVNO IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA BREŽICE

 

PROJEKT ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA (EPAS – EUROPEAN PARLAMENT AMBASSADOR School) IN EVROŠOLA

Strokovno izobraževalni center Brežice v šolskem letu 2022/2023 šesto leto sodeluje v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS in Evrošola. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola predstavlja spoznavanje  in ozaveščanje o Evropski uniji. Projekt vodi in koordinira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani in je namenjen srednjim šolam v Sloveniji. 

Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. 

 Na šoli izvajamo naslednje aktivnosti v okviru projekta:

  • Šola pripravi in izvaja izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski parlamentarni demokraciji in političnem odločanju. Dijaki pridobijo znanja in kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. Z dijaki pri pouku predelamo različna učna gradiva posameznih modulov in politik o EU. 
  • Šola je vzpostavila info točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji na šolski spletni strani in v Evropskem kotičku, ki se nahaja v 1. nadstropju šole. 
  • Šola organizira obisk Hiše Evropske unije, ki vključuje predstavitev Evropske unije in Evropskega parlamenta z aktivnim sodelovanjem dijakov in ogled stalne interaktivne razstave Doživi Evropo. Hišo Evropske unije pa lahko obiščete tudi virtualno na spletni povezavi.
  • Šola pripravi slavnostni dogodek ob dnevu Evrope (9. maj) in v okviru obeleževanja dogodka izvede raznolike vsebine. V aktivnosti so vključeni vsi dijaki šole. 
  • Projekt in program EPAS bomo predstavili na Informativnem dnevu 2023. 
  • O aktivnostih projekta poročamo v različnih objavah na šolski spletni strani www.sicbrezice.si, lokalnih medijih, Instagram profilu projekta in FB profilu projekta. 
  • Z dijaki ambasadorji aktivno urejamo ter dopolnjujemo Evropski kotiček z različnimi gradivi o Evropski uniji. Šola sodeluje na dogodkih, ki potekajo v obliki razprav z evropskimi poslanci in drugimi gosti o različnih tematikah Evropske unije, ki jih pripravlja Informacijska pisarna. 

 

 

Program na šoli izvajamo v sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom in evropskimi poslanci.

Spletni vir: https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/projekti/epas.html

 

Koordinatorica projekta Šola ambasadorka EP in Evrošola:

Mojca Ogorelc, prof.

V šolskem letu 2022/2023 sestavljamo ekipo EPAS na naši šoli koordinatorica programa in projekta profesorica Mojca Ogorelc ter profesorice mentorice Deja Avsec, Katja Bogovič, Lidija Furlan, Tanja Plevnik in Urška Senica. 

 

 

 

 

 

 

 

 INFO TOČKA 2023